• SALA SZKOLENIOWA

  SALA SZKOLENIOWA

 • GABINET BIUROWY

  GABINET BIUROWY

 • SALA SZKOLENIOWA

  SALA SZKOLENIOWA

 • GABINET BIUROWY

  GABINET BIUROWY

 • CATERING

  CATERING

TWOJE BIURO
w centrum Lublina

PAKIET ADRES OD 65,00 zł./m-c

> adres do rejestracji i lokal do prowadzenia działalności gospodarczej
Zgoda na rejestrację adresu w urzędach i umieszczanie go na materiałach reklamowych, stronie internetowej oraz dostęp do pomieszczeń biurowych - 2 godz./m-c (większa ilość godzin wymaga wniesienia opłaty zgodnie z cennikiem).

> obsługa wpływającej korespondencji tj. odbieranie przesyłek i informowanie adresata drogą elektroniczną
W dniu wpłynięcia korespondencji otrzymują Państwo e-mail z informacją o rodzaju przyjętej przesyłki i jej nadawcy

Umowa na czas określony 12 m-cy - średni koszt miesięczny 65,00 zł. (780,00 zł. płatne z góry)

Umowa na czas określony 6 m-cy -  średni koszt miesięczny 69,00 zł. (414,00 zł. płatne z góry)

Istnieje możliwość odsyłania oryginałów korespondencji ostatniego dnia m-ca, na wskazany adres w Polsce. Wysokość abonamentu zostanie podwyższona o kwotę 10 zł./m-c

PAKIET ADRES PLUS OD 89,00 zł./m-c

> opcje Pakietu ADRES oraz:

> skanowanie listów i odsyłanie oryginałów korespondencji ostatniego dnia m-ca na wskazany adres w Polsce

Umowa na czas określony 12 m-cy - średni koszt miesięczny 89,00 zł. (1068,00 zł. płatne z góry)

Umowa na czas określony 6 m-cy -  średni koszt miesięczny 95,00 zł. (570,00 zł. płatne z góry)

Istnieje możliwość rezygnacji z odsyłania korespondencji na rzecz osobistego odbioru z Biura. Wysokość abonamentu zostanie pomniejszona o kwotę 10 zł./m-c. 

PAKIET ADRES KORESPONDENCYJNY 35,00 zł./m-c

adres do korespondencji dla działalności gospodarczej

obsługa wpływającej korespondencji tj. odbieranie przesyłek i informowanie adresata drogą elektroniczną
W dniu wpłynięcia korespondencji otrzymują Państwo e-mail z informacją o rodzaju przyjętej przesyłki i jej nadawcy


Umowa na czas określony 12 m-cy - średni koszt miesięczny 35,00 zł. (420,00 zł. płatne z góry)

Umowa na czas określony 6 m-cy - średni koszt miesięczny 39,00 zł. (234,00 zł. płatne z góry)

ADRES KORESPONDENCYJNY DLA OSOBY FIZYCZNEJ 19,00 zł./m-c

adres do korespondencji dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej

obsługa wpływającej korespondencji tj. odbieranie przesyłek i informowanie adresata drogą elektroniczną
W dniu wpłynięcia korespondencji otrzymują Państwo e-mail z informacją o rodzaju przyjętej przesyłki i jej nadawcy.
Obsługa przesyłek poleconych wymaga złożenia odrębnego pełnomocnictwa pocztowego w siedzibie poczty przy ul. Narutowicza 80 A w Lublinie.


Umowa na czas określony 12 m-cy - średni koszt miesięczny 19,00 zł. (228,00 zł. płatne z góry)

 

USŁUGI DODATKOWE:

przyjęcie listu poza abonamentem - 3,00 zł.

skanowanie listu poza abonamentem - 3,00 zł.

odesłanie korespondencji na życzenie - 10,00 zł. plus koszt opłat pocztowych/kurierskich

załatwianie spraw urzędowych - 50,00 zł. za godz.

 

Ceny netto. Należy doliczyć 23% podatku VAT